กรอกข้อมูลของคุณ ()
*
*  
ถ้าทราบ  
หรือชื่อพี่เลี้ยง หรือแหล่งที่ทราบ  
ถ้ามี ให้ใส่ชื่อ
คั่นด้วย ,
ติดต่อเรา
คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอนแก่น
85/4 ซอยดาวสิงห์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-241-155
Fax : 043-241-155
E-mail : truelifekhonkaen@yahoo.com